ET / Offset / Inpressningsdjup
ET / Offset / Inpressningsdjup är avståndet mellan fälgens anläggningsyta mot navet och fälgens mittpunkt. Alltså hur långt in eller ut fälgen sitter i förhållande till fälgens mittpunkt.
ET finns oftast angivet på fälgens in- eller utsida.

Exempel: ET45

Ovanstående exempel betyder att anläggningsytan ligger 45 mm utanför fälgens mittpunkt och om man byter till en fälg med t.ex. ET35 så kommer fälgen bredda utåt med 10mm.

ET_raknaSå här räknar du ut ET om du inte hittar instämplingen

  1. Börja med att mäta fälgens bredd (C).
  2. Mät från fälgens bakre kant till anläggningsytan (B)
  3. Minska B-måttet med halva fälgens bredd.
  4. Resultatet är inpressningsdjupet (A).

Exempel:
Fälgens bredd (C) är 177.8 mm, djupet till anläggningsytan (B) är 133.9 mm.
ET / inpressning blir då 133.9-177.8 (/2) = 45 mm.

Ju högre (positivt) mått desto djupare in sitter fälgen.
Breda fälgar har därför ofta ett lägre, ibland t.o.m. negativt mått för att få plats.