dackmarkning_E

E-Märkning

Alla däck som säljs i Europa efter Juli 1997 måste ha en E-märkning.
Märkningen är antingen med stor eller liten bokstav följt av siffror.

dackmarkning_E

Siffran som följer direkt efter märket visar vilket land som godkänt märkningen (i bilden betyder ”11” England) och ytterligare siffror efter detta visar på det specifika däckets certifikatnummer.