Rätt lufttryck är A&O

Rätt lufttryck är viktigt både för din och dina däcks säkerhet (samt dess egenskaper!).
Felaktigt lufttryck kan innebära att bilen får sämre fäste vilket i värsta fall kan medföra att du råkar ut för en olycka.

Rätt lufttryck utläser du i bilens instruktionsbok och/eller på (B-) dörrstolpen innanför förardörren. Där anges det rekommenderade lufttrycket för normal-/full-lastad bil.

Lufttryck mäts alltid på kalla däck.