check ok

Kreditupplysning: En nyckelkomponent i den finansiella världen

Kreditupplysningar görs för att få en sammanställd bedömning av individers eller företags kreditvärdighet och finansiella historia. När du ansöker om lån eller ska teckna abonnemang så gör säljaren en kreditupplysning och får ut en kreditrapport för att ta reda på din återbetalningsförmåga. I en kreditupplysning finns uppgifter om inkomst, skulder, tillgångar och tidigare amorteringar.

Alla kan göra en kreditupplysning, men generellt sett utnyttjas och används de av kreditinstitut och långivare, hyresvärdar, och även arbetsgivare i vissa fall. Syftet är att ta reda på hur pålitlig en person är i sin förmåga att betala tillbaka skulder.

De används även inom nya och moderna former av lån, såsom peer-to-peer-lån, trots att man lånar ut pengar individer emellan. Kreditrapporter är bra på att bedöma den ekonomiska pålitligheten hos en individ eller ett företag.

En kreditrapport inkluderar vanligtvis följande uppgifter:

 • Exakt lista över kreditkonton: Det finns detaljerad information kring krediter som man har samlat på sig, inklusive kreditkort, lån eller andra typer av kredit- eller skuldavtal som tecknats. Det står vilken typ av lån det handlar om, hur mycket av skulden som återstår samt betalningshistorik.
 • Samtliga betalda eller obetalda skulder: När någon gör en kreditupplysning ser de snabbt om det finns några obetalda skulder och hur många aktiva skulder de haft tidigare. Det ger en god överblick över hur ofta de ansöker om lån.
 • Poängbedömning: Kreditrapporten visar också ett system av kreditpoäng. Det är en numerisk värdering av en persons kreditvärde. Dessa poäng används av långivare för att bedöma hur riskfyllt det kan vara att låna ut krediter till en person.
 • Kreditupplysningsförfrågningar: Alla parter som har gjort en upplysning, och när den gjordes, på den låntagaren syns också i kreditrapporten. Långivare föredrar att man inte ansöker om alltför många lån på kort tid, eftersom det ökar kreditrisken för dem.
 • Betalningsanmärkningar: Alla betalningsanmärkningar, inkassokrav, skulder till kronofogden och missade eller uteblivna betalningar syns också i kreditupplysningen.

Varför är kreditupplysningar viktiga?

Det finns flera avgörande komponenter till varför kreditupplysningar är viktiga i det moderna finansiella systemet:

 • Lägger grunden för beslut om utlåning: Kreditupplysningar används för att bedöma risken med att låna ut pengar till en individ. Ett högre kreditvärde resulterar i bättre villkor vid lån, såsom lägre ränta eller generösare återbetalningstider. Lågt kreditvärde gör det svårare att beviljas lån, och de lån som beviljas kan vara mycket dyrare med högre ränta och avgifter.
 • Säkerhet för hyresvärdar: Hyresvärdar lånar ut bostäder till de som kan betala hyran. Därför använder de kreditrapporter för att bedöma hur pålitliga personer är när de kommer till att betala sina skulder och hur ansvarsfulla de är med sina förpliktelser. Ett högt kreditvärde ökar chanserna att kunna skriva under hyreskontrakt.
 • Beslut om anställning: Vissa arbetsgivare i specifika branscher gör kreditupplysningar på potentiella medarbetare för att bedöma deras finansiella ansvar. Det gäller framför allt företag och yrkesroller där befattningen kräver ekonomisk kunskap och ansvar.
 • Beslut om del- och avbetalningsmöjligheter: Om du tecknar abonnemang eller vill handla på avbetalning krävs det att du har ett positivt kreditvärde. Köper man någonting med delbetalning så är man i skuld tills produkten är betald i sin helhet.
 • Övervakning av den ekonomiska hälsan: Både individer och företag kan göra kreditupplysningar på sig själva för att hålla koll på sitt eget kreditvärde.

Hur du kan förbättra ditt kreditvärde

Det finns ett par sätt att förbättra sitt kreditvärde och öppna fler ekonomiska möjligheter:

 • Se till att betala räkningar i tid: Betalhistoriken är en viktig grund för kreditpoängen. Räkningar är bland det mest basala och grundläggande som alla behöver betala. Det är därför viktigt att sköta dessa betalningar noggrant. Du kan förbättra ditt kreditvärde genom att börja betala alla räkningar i tid.
 • Minska dina skulder: Ju färre skulder du har, desto bättre är det för kreditvärdet. Stora skuldbelopp kan ta mycket lång tid att betala tillbaka. Ett alternativt mål, vid sidan av att minska skuldbeloppet, är att sänka kreditgränsen på kreditkort. Även oanvända krediter kan räknas som en skuld på din kreditrapport. Ju lägre kreditgräns, desto bättre är det för kreditvärdet.
 • Undvik att dra på dig nya skulder: Om målet är att bli skuldfri, bör du undvika att öppna nya krediter och söka nya lån om det inte är absolut nödvändigt. I den mån det går bör du även undvika att använda kreditkort.

Finansiell rådgivning: Att höja kreditvärdet kan kräva omstrukturering och nya prioriteringar i livet. Det är inte helt lätt att göra det på egen hand. Be därför om hjälp med att lägga upp en budget eller lära sig hur man lever billigare för att betala av skulder med mera.